Súťaž o najlepšie povzbudzujúcu obec

Pre divákov cyklistických pretekov Teatro Okolo Malohontu, ktoré sa konajú 15. septembra 2019, je aj tento rok pripravená súťaž o najlepšie povzbudzujúcu obec, do ktorej sa môže zapojiť každá dedinka, cez ktorú prechádza trasa pretekov.

Cyklistické preteky sú šport, ktorý prechádza divákom priamo popod oknami. Trasa pretekov Teatro Okolo Malohontu prechádza cez 14 obcí a 2 mestá v regióne. Zúčastňujú sa ich mnohí cyklisti z celého Slovenska a okolitých štátov. Organizátori pretekov sa snažia prezentovať región v čo najlepšom svetle a každá obec im v tom môže pomôcť.

Ako sa zapojiť?

Povzbudzovať môžete hlasivkami, transparentmi, pomocou hudobných nástrojov, v kostýmoch alebo krojoch. Fantázii sa medze nekladú a čím viac ľudí sa zapojí, tým bude zážitok intenzívnejší. Každá obec sa bude hodnotiť ako celok. Časy prejazdov cyklistického pelotónu nájdete na plagáte.

Súťaž sa bude vyhodnocovať hlasovaním poroty, ktorá bude zložená zo zástupcu Miestnej akčnej skupiny MALOHONT a organizátorov pretekov v sprievodných vozidlách, preto je dôležité povzbudzovať každého rovnako, to znamená, čo najviac. Prvé tri obce s najväčším počtom hlasov získajú diplom, ktorý bude doručený na ich obecný úrad.

Mená najlepších obcí zverejníme na web stránke MAS: www.malohont.sk

Najlepšie povzbudzujúca obec okrem toho získa aj finančný príspevok 500 eur, ktorý môže v budúcom roku použiť na realizáciu podujatia, propagáciu obce alebo na úpravu drobnej infraštruktúry v obci. Poskytnutie príspevku je podmienené predložením žiadosti a vyúčtovaním použitého príspevku v súlade s podmienkami grantového programu MAS 2020.

Zapojiť sa môže každá obec na trase pretekov

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky obce na trase pretekov a tiež mestská časť Rimavskej Soboty Vyšná Pokoradz, ktorú v rámci súťaže považujeme za samostatnú obec. Mesto Rimavská Sobota so štartom a cieľom pretekov nebude pochopiteľne do súťaže zaradené.

Kompletný zoznam obcí, ktoré sa môžu zapojiť do súťaže:

Veľké Teriakovce, Vrbovce, Hrachovo, Kociha, Rimavské Zalužany, Rimavská Baňa, Lehota nad Rimavicou, Kokava nad Rimavicou, Klenovec, Hnúšťa, Rovné, Potok, Hrušovo, Lukovištia, Horné Zahorany, Vyšná Pokoradz

Súťaž je organizovaná s podporou MAS Malohont.