Súťaž o najlepšie povzbudzujúcu obec

Cyklistické preteky sú šport, ktorý prechádza divákom priamo popod oknami. Trasa pretekov Teatro Okolo Malohontu prechádza cez 15 obcí a 2 mestá v regióne. Zúčastňujú sa ich mnohí cyklisti z celého Slovenska a okolitých štátov. Náš región sa snažíme prezentovať prostredníctvom pretekov v čo najlepšom svetle a každá obec nám v tom môže pomôcť. Vyhlasujeme preto súťaž o najlepšie povzbudzujúcu obec na trase pretekov Teatro Okolo Malohontu.

Povzbudzovať môžete hlasivkami, transparentmi, pomocou hudobných nástrojov, v kostýmoch alebo krojoch.. Fantázii sa naozaj medze nekladú a čím viac ľudí sa zapojí, tým bude zážitok intenzívnejší. Každá obec sa bude hodnotiť ako celok. Originalita, entuziazmus a zanechaný dojem na pretekároch sú veľmi dôležité. Cez každú obec bude prechádzať cyklistický pelotón minimálne dvakrát, cez Hnúšťu a Rimavské Brezovo dokonca trikrát.

Súťaž sa bude vyhodnocovať hlasovaním poroty, ktorá bude zložená z organizátorov v sprievodných vozidlách a všetkých pretekárov, ktorí sa zúčastnia pretekov a v cieli odovzdajú svoj hlas. Preto je dôležité povzbudzovať každého rovnako, to znamená čo najviac. Vyhrá obec s najväčším počtom hlasov a získa ocenenie o najlepšie povzbudzujúcu obec na trase 4. ročníka pretekov Teatro Okolo Malohontu. Keďže sa jedná o prvý pokusný ročník súťaže, výhra je skôr symbolická. Diplom víťaznej obce bude doručený na jej obecný úrad a meno bude zverejnené na našej webstránke a facebook stránke.

Časy prejazdov cyklistických pelotónov dlhej a krátkej trasy nájdete tu prípadne na našom plagáte.

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky obce na trase a tiež mestská časť Rimavskej Soboty Vyšná Pokoradz, ktorú v rámci súťaže považujeme za samostatnú obec. Mesto Rimavská Sobota so štartom a cieľom pretekov nebude pochopiteľne do súťaže zaradené. Kompletný zoznam obcí za ktoré sa bude dať hlasovať:

Veľké Teriakovce
Vrbovce
Hrachovo
Kociha
Rimavské Zalužany
Rimavská Baňa
Lehota nad Rimavicou
Kokava nad Rimavicou
Klenovec
Hnúšťa
Rimavské Brezovo
Rovné
Potok
Hrušovo
Lukovištia
Horné Zahorany
Vyšná Pokoradz