Súťaž o voľné štartovné

Organizátori Teatro Okolo Malohontu pripravili súťaž o jedno voľné štartovné miesto na 5. ročník pretekov, ktoré sa budú konať 16.9.2018.

Podmienky súťaže sú nasledovné:

  • súťaž trvá od 5.2.2018 do 9.2.2018 do 19:00 hod.
  • súťaže sa môže zúčastniť každý
  • účastníkom súťaže sa stáva každý, kto odpovie na otázku na Facebook stránke pretekov
  • výhra v súťaži je jeden voľný štartovný poplatok na 5. ročník pretekov Teatro Okolo Malohontu
  • víťaz bude vyžrebovaný pomocou aplikácie woobox.com spomedzi všetkých, ktorí odpovedali na súťažnú otázku na Facebook stránke pretekov
  • výherca bude oznámený v sobotu 10.2.2018 o 20:00 hod. na Facebook stránke pretekov
  • štartovné bude udelené výhercovi alebo osobe, ktorú výherca určí po registrácii na preteky
  • výhra sa nedá prenášať na ďalší rok a neúčasťou na pretekoch zaniká
  • spoločnosť Facebook voči výhercovi nemá žiadne záväzky, súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah