Teatro Junior – cyklistické preteky pre deti

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Organizátor a usporiadateľ: Cyklistický klub Rimavská Sobota
Dátum konania súťaže: 15. septembra 2019 /nedeľa/ ako sprievodný program hlavnej súťaže Teatro Okolo Malohontu
Presné miesto štartu a cieľa: Hlavné námestie Rimavská Sobota
Čas štartu: 10:45h


Trate: Súťaž bude prebiehať na okruhu na Hlavnom námestí.
Miesto a čas prezentácie: Hlavné námestie Rimavská Sobota 15. septembra 9:00h – 10:30h
Štartovné: 0 € pre všetky kategórie

Kategórie a dĺžky trate:

 Baby 2015 a viac 50m (štart pred T-mobil)
 Mikro 2013– 2014 0,5 kola okolo Hlavného námestia (štart pred radnicou)
 Mili 2011– 2012 1 kolo okolo Hlavného námestia (400m)
 Mini 2009– 2010 2 kolo okolo Hlavného námestia (800m)
 Mladší Žiaci-čky 2007– 2008 3 kolá okolo Hlavného námestia (1,2km)
 Starší Žiaci-čky 2005– 2006 4 kolá okolo Hlavného námestia (1,6km)

Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Dievčatá a chlapci budú pretekať spoločne v každej kategórii. Vyhlasovať a oceňovať budeme 3 najlepších vo všetkých súťažných kategóriách, teda chlapcov a dievčatá samostatne aj napriek tomu, že budú pretekať spoločne.

Program

Počas celého podujatia bude pripravený pre účastníkov aj kultúrny program, ktorý zabezpečuje organizátor a spoluorganizátor podujatia ako nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár atď.
Počas pretekov Teatro JUNIOR bude vykonaný prieskum záujmu medzi deťmi a rodičmi o vytvorenie prípravky Cyklistického klubu Rimavská Sobota pre deti a mládež.

Ceny

Každý účastník obdrží účastnícky list (diplom). Kategória Baby je nesúťažná, ceny obdržia všetci účastníci. Kategória mikro až starší žiaci prví traja v každej kategórií obdržia medaile.

Podmienky účasti

Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorí bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia. Pre kategórie „Baby“ je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie sa doporučuje bežný bicykel v dobrom technickom stave. Cyklistická prilba je povinná.

Iné

  1. Teatro JUNIOR sa uskutoční za každého počasia – za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu prípadne zrušenie súťaže.
  2. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
  3. Deťom odporúčame lekársku prehliadku.
  4. Usporiadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou.
  5. Pre súťaž sa doporučuje bežný bicykel v dobrom technickom stave (kategória baby aj odrážadlá, trojkolky)

Propozície v PDF formáte.