Teatro Junior – cyklistické preteky pre deti

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Organizátor a usporiadateľ: Cyklistický klub Rimavská Sobota a CVČ Relax
Dátum konania súťaže: 10. septembra 2023 /nedeľa/ ako sprievodný program hlavnej súťaže Teatro Okolo Malohontu
Presné miesto štartu a cieľa: Hlavné námestie Rimavská Sobota
Čas štartu: 10:45h


Trate: Súťaž bude prebiehať na okruhu na Hlavnom námestí.
Miesto a čas prezentácie: Reštaurácia Čierny Orol, Hlavné námestie Rimavská Sobota 10. septembra 2023 9:00h – 10:30h
Štartovné: 0 € pre všetky kategórie

Kategórie a dĺžky trate:

 Baby 2019 a viac 50m (štart pred T-mobil)
 Mikro 2017– 2018 0,5 kola okolo Hlavného námestia (štart pred radnicou)
 Mili 2015– 2016 1 kolo okolo Hlavného námestia (400m)
 Mini 2013– 2014 2 kolo okolo Hlavného námestia (800m)
 Mladší Žiaci-čky 2011– 2012 3 kolá okolo Hlavného námestia (1,2km)
 Starší Žiaci-čky 2009– 2010 4 kolá okolo Hlavného námestia (1,6km)

Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Dievčatá a chlapci budú pretekať spoločne v každej kategórii. Vyhlasovať a oceňovať budeme 3 najlepších vo všetkých súťažných kategóriách, teda chlapcov a dievčatá samostatne aj napriek tomu, že budú pretekať spoločne.

Ceny

Každý účastník obdrží účastnícku medailu a traja najlepší v kategórii pamätný diplom. Kategória Baby je nesúťažná.

Podmienky účasti

Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorí bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia. Pre kategórie „Baby“ je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie sa doporučuje bežný bicykel v dobrom technickom stave. Cyklistická prilba je povinná.

Iné

  1. Teatro JUNIOR sa uskutoční za každého počasia – za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu prípadne zrušenie súťaže.
  2. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
  3. Deťom odporúčame lekársku prehliadku.
  4. Usporiadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou.
  5. Pre súťaž sa doporučuje bežný bicykel v dobrom technickom stave (kategória baby aj odrážadlá, trojkolky)

Propozície v PDF formáte.