Video z pretekov 2017

Video z doposiaľ najťažšieho ročníka Teatro Okolo Malohontu 2017, kedy pretekárov potrápila nie len 122 km dlhá trasa, ale aj počasie.