Registrácia na preteky

Registrácia v deň pretekov nebude možná ani v roku 2021.

Online registrácia na preteky Teatro Okolo Malohontu bude spustená od 1. 6. 2021 do 9.9.2021. Účastnícky dar získa len prvých 100 prihlásených pretekárov s uhradeným štartovným poplatkom. Prosíme všetkých pretekárov aby si registráciu nenechávali na poslednú chvíľu, čím nám veľmi zjednodušia prípravu podujatia. Čaká na Vás nezabudnuteľné cyklistické dobrodružstvo v nádhernom prostredí s nasledujúcimi výhodami: