Teatro Okolo Malohontu 2015

Sezóna je v plnom prúde a aj mi rovnako pracujeme na druhom ročníku pretekov Teatro Okolo Malohontu. V týchto dňoch sme zverejnili propozície a spustili registráciu.

Máme pre Vás aj niekoľko noviniek. Na žiadosť pretekárov, sme upravili vekové kategórie, zrušili sme kategóriu U23 a zmenili ju na kategóriu 19-29 rokov. S ohľadom na zvýšenie bezpečnosti sme skrátili slávnostný štart po meste na nevyhnutnú minimálnu dĺžku, čím sme nepatrne skrátili aj trasu celých pretekov. Tento rok budú merať pekných 95km. Tiež sme pripravili súťaž tímov, do ktorej sa môžu zapojiť minimálne 3 a viac členné družstvá. Stačí ak členovia vyplnia rovnako názov tímu pri registrácii a do súťaže sú zaradený automaticky. Chceme týmto krokom motivovať pretekárov, ktorí nemajú možnosť pretekať o popredné miesta, ale ich snaha má tiež význam a môže pomôcť dosiahnuť úspech kolektívu. Poslednou novinkou je, že každý pretekár dostane účastnícku medailu. Určite sa máte na čo tešiť!